Hertz Heerenveen

Voorwaarden

 • Het reserveren en annuleren is gratis
 • De borg kan bij ons uitsluitend worden voldaan middels creditcard en pinpas
 • Hertz accepteert geen contant geld als borg
 • Bij het ophalen van de auto vragen wij u naar uw rijbewijs en paspoort
 • Een huurdag voor personenwagens is bij Hertz 24 uur
 • Wordt de huurdag met meer dan 29 minuten overschreden dan wordt 1 dag extra berekend
 • De gehuurde auto moet worden ingeleverd tijdens de openingstijden van de Hertz vestiging
 • Aftankkosten bedragen € 12,00 (excl. BTW)
 • In overleg mag de auto bij een andere Hertz vestiging in Nederland worden ingeleverd;Kan echter alleen middels creditcard als borg!
 • De achterlatingskosten zijn 12,50 euro; de auto in het buitenland inleveren is niet toegestaan
 • De bestuurder, danwel huurder dient minimaal 25 jaar te zijn en moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs
 • Voor huurders met de leeftijd van 23-24 jaar geldt een toeslag, dit bedraagt € 20,- per dag met een max van € 200,- per transactie
 • Met de Hertz auto mag in de volgende landen gereden worden: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Italië¹, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland,
  Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Republiek Ierland, San Marino, Spanje (daaronder niet begrepen de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla), het Verenigd Koninkrijk (inclusief Noord-Ierland),
  Zweden en Zwitserland.¹ In Italië mag er niet worden gereden met Mercedes, BMW, cabrio’s en bestelwagens
  ² Van 1 oktober tot 1 april is het niet toegestaan om een huurauto mee te nemen naar Finland, Noorwegen en Zweden.
 • Contractant is, evenals de huurder, aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de huurder, bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de
  instemming van de contractant hebben.
 • De autotypen zijn slechts voorbeelden.
 • Gratis 24-uurs hulpdienst door geheel Europa.
 • Mondelinge afspraken met- en van medewerkers van de autoverhuur vestiging binden de autoverhuurder niet.
 • Hertz Autoverhuur houdt zich het recht voor u de gereserveerde auto te weigeren indien blijkt dat er niet voldaan wordt aan de minimale huurvoorwaarden zoals hierboven vermeld.

Tarieven:

 • De tarieven zijn niet geldig op de Nederlandse luchthavens.
 • De tarieven zijn geldig tot en met: 31 december 2012

Verzekering & Eigen Risico huurder:

 • Alle huurauto’s zijn voorzien van een groene kaart.
 • Het eigen risico in geval van schade of diefstal bedraagt per gebeurtenis, voor de volgende autocategorieën:
 • € 600,- A, B, C, D, T, K, X, F, L, V, N, I6
 • € 900,- H, W, G, I, Q, Z, Y
 • € 1100,- J, M, P, R
 • Het eigen risico in geval van schade of diefstal, kan voor personenauto’s, volledig worden afgekocht (Super Cover). Hiervoor zal € 9,00 (excl. BTW) per dag worden doorbelast.
  Maximum per week en maand zijn respectievelijk € 54,00 (excl. BTW) en € 176,00 (excl. BTW).

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid huurder / bestuurder:

 • Voor het verwerken van een bekeuring, wordt een bedrag van € 15,00 (excl. BTW) doorbelast.
 • Ingeval van opzet of grove schuld van huurder of bestuurder, alsmede ingeval huurder of bestuurder niet heeft voldaan aan enige verplichtingen uit de van toepassing zijnde
  huurovereenkomst, is contractant, evenals de huurder, onverkort aansprakelijk voor alle schade en kosten jegens Hertz, zonder dat enige beperking van deze aansprakelijkheid plaatsvindt.
 • Huurder is verantwoordelijk voor directe melding van technische storingen van het voertuig!
 • Huurder is verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder o.a. olie- & koelvloeistofpeil, bandenspanning en wielwissel t.g.v. een
  lekke band.
 • Voor zover in dit document niet anders is overeengekomen, zijn op alle huren onze algemene voorwaarden en bepalingen van toepassing. Contractant is akkoord met de algemene voorwaarden
  en bepalingen van de Hertz huurovereenkomst. Deze algemene voorwaarden en bepalingen staan vermeld op de huurenveloppe.

Bestelwagens:

 • Het niet-afkoopbaar eigen risico in geval van schade of diefstal bedraagt per gebeurtenis, voor de volgende autocategorieën:
 • € 600,- A4, C4
 • € 800,- B4, E4
 • € 1000,- F4, G4
 • Bij bestelwagens blijft een eigen risico bestaan van € 1500,00 in het geval van schade ontstaan door het niet letten op doorrijhoogte en -breedte.
 • Bestelwagens zijn niet bij elke Hertz vestiging verkrijgbaar.

Eventuele reclamaties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum in het bezit van Hertz Klantenservice te zijn. Na deze termijn worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.

Wellicht is u auto voorzien van een GPS/GSM positionering Systeem. In geval van diefstal of verduistering van de auto wordt het systeem ingeschakeld ten einde de opsporing van de auto te
bespoedigen.

Wanneer de in dit programma genoemde kosten en/of toeslagen, door overheidswege, worden beïnvloed, behoudt Hertz zich het recht voor deze kosten en/of toeslagen zonder voorafgaand bericht
aan te passen.

Tips

Wist u dat u uw auto kunt achterlaten op elke Hertz vestiging in Nederland? Meer

Algemene voorwaarden? Meer

Adres:
Hertz Heerenveen
Kattebos 148
8446 DB Heerenveen

Telefoon:
0513 – 623 004

FAX:
0513 – 620 256

E-mail:
neqyz60@hertz.nl